Дом здравља Мало ЦрнићеСлужба опште медицине са кућним лечењем и лабораторијском дијагностиком

Служба за здравствену заштиту жена и деце са поливалентном патронажом

Одељење стоматолошке здравствене заштите

Служба за правне, економско финансијске, техничке и помоћне послове