Дом здравља Мало Црниће



Служба за правне, економско-финансијске, техничке и помоћне послове


У Дому здравља Мало Црниће на економско-финансијским пословима раде две раднице са ССС и то су: Драгичевић Александра и Милошевић Данијела и дипломирани економиста Јелена Милосављевић.

Правне послове обавља дипломирани правник Анђелка Стојимировић.

Послове информационих технологија - информатичара у Дому здравља Мало Црниће обавља: дипл. струковни инжењер за електронско пословање Ирена Јовичић.

У Дому здравља Мало Црниће постоји возни парк који поседује три возила за хитну медицинску помоћ, комби за превоз пацијената на хемодијализу, теренско возило и два службена аутомобила. Возачи су: Стојадиновић Драгиша, Сурдуловић Даниел, Стојадиновић Дејан.

Одговорни возач: Богдановић Лепомир

За хигијену простора, ангажоване су спремачице: Ристић Драгана и Здравковић Призренка.

У техничкој служби запослени су: домар Владета Стојићевић и портир Новица Стојадиновић.