Дом здравља Мало ЦрнићеОдељење стоматолошке здравствене заштите

 

 

Опште информације

Начелник: др Драган Гмитровић , спец.опште стоматологије

Одговорна сестра: Животић Светлана

 

Служба броји 7 запослених. Носиоца посла има 3 који пружају стоматолошке услуге из домена: