Дом здравља Мало ЦрнићеИсторија Д.з. Мало Црниће


Здравствена станица у Малом Црнићу као и здравствена станица у Божевцу основане су решењем Народног одбора Општине Мало Црниће од 14.12.1960. године.

Од 1978 године здравствена станица у Малом Црнићу, као служба опште медицине и стоматологије, је у саставу Дома здравља Пожаревац.

Од 1989. Године Дом здравља Мало Црниће функционисао је као здравствена служба у саставу Дома здравља Пожаревац који је био радна јединица Здравственог центра Пожаревац. Законом о здравственој заштити из 2005. године прописано је да домове здравља , као посебна правна лица, оснива локална самоуправа, па је Скупштина Општине Мало Црниће донела одлуку о оснивању Дома здравља Мало Црниће.

 

Frame1

 

ДЗ Мало Црниће је почео са самосталним радом 02.02.2011, када је уписан у регистар Привредног суда у Пожаревцу и пружа услуге из области примарне здравствене заштите са следећим службама:општа медицина са кућним лечењем и негом и лабораторијском дијагностиком, са 10 лекара опште медицине од тога два лекара на специјализацији, 21 медицинских техничара и 2 лабораторијска техничара, служба за здравствену заштиту жена и деце са поливалентном патронажом, две педијатријске сестре, једном акушерском сестром, два медицинска техничара и три патронажне сестре; служба за стоматолошку здравствену заштиту са 3 стоматолога и четири зубна техничара, покрива целокупну териоторију Општине Мало Црниће са свих 19 насеља, са укупно 13000 становника од којих је 9721 осигураника. Укупан број запослених 63.


У возном парку поседујемо три санитетска возила, један комби за превоз пацијената на дијализу и три путничка возила.

У саставу ДЗ Мало Црниће су здравствена станица Смољинац са једним лекаром опште медицине и две медицинске сестре, здравствена станица Божевац са два лекара и пет медицинских сестара, као и четири амбуланте Кобиље, Црљенац, Топоница и Велико Село у којима раде медицинске сестре са пола радног времена у амбуланти и пола радног времена у патронажи. У наведеним амбулантама једном недељно ради лекар.

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ:

1. Акредитација Дома здравља Мало Црниће

2. Унапређење превентивних здравствених услуга

3. Промоција здравих стилова живота

4. Стална едукација запослених и усвајање нових професионалних вештина