Дом здравља Мало ЦрнићеОдлука о одређивању лица задузеног за родну равноправност

Измена и допуна правилника о организацији и систематизацији послова

Одлука о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова

Правилник о организацији и систематизацији послова

ПРAВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕДУРИ ЗА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Одлука - лице за заштиту података о личности

Правилник о набавкама

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Дому здравља Мало Црниће

Календар обавезне имунизације

Календар здравља

 

Финансијска документа (кликните овде )

 

Страница са дневним финансијски извештајима (кликните овде)

Финансијски план за 2024. годину

Завршни рачун за 2023. годину

Финансијски план за 2023. годину

Завршни рацун за 2022. годину

Предлог финансијског плана за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину

Завршни рачун за 2021. годину

Финансијски план за 2021.годину

Финансијски план за 2019.годину

Финансијски извештај за 2018. годину

01.01.2019. Медицинска и дијагностичка опрема

 

Финансијски план 2018.г.

Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план 2016. г.

Финансијски план I ребаланс за 2016. годину

Финансијски план Дома здравља Мало Црниће за 2016. годину

Финансијски план 2015. г.

Извештај о финансијском пословању у 2015.год.

IV ребаланс финансијског плана за 2015.год.

III ребаланс финансијског плана за 2015.год.

II ребаланс финансијског плана за 2015.год.

I ребаланс финансијског плана за 2015.год.

Финансијски план 2014. г.

Предлог финансијског плана ДЗ Мало Црниће за 2014. годину

Финансијски план 2013.г.

Финансијски план Дома здравља Мало Црниће за 2013. годину