Дом здравља Мало Црниће

 

 

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 12.06.2024. године

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине специјалисте изабраног лекара за децу - педијатар - постављено 12.06.2024. године

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 24.04.2024. године-истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине специјалисте изабраног лекара за децу - педијатар - постављено 24.04.2024. године-истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Возача санитетског возила - постављено 14.02.2024. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине специјалисте изабраног лекара за децу - педијатар - постављено 14.02.2024. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 14.02.2024. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 25.10.2023. годинe - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 04.10.2023. годинe - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 13.09.2023. годинe - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 18.01.2023. годинe - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Спремачице - постављено 07.12.2022.годинe- истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 07.12.2022. године- истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 12.10.2022. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Благајника - постављено 07.09.2022. године- истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 07.09.2022. године- истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Стоматолошке сестре/техничара - постављено 07.09.2022. године- истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Спремачице - постављено 27.07.2022.годинe- истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Стоматолошке сестре/техничара - постављено 08.06.2022. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 08.06.2022. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Благајника - постављено 27.04.2022. године- истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 20.04.2022. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Домара - мајстора одржавања - постављено 30.03.2022.године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 30.03.2022. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 09.03.2022. године- истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 09.02.2022. године- истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 12.01.2022. године- истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 22.12.2021. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 24.11.2021. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 03.11.2021. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Домара - мајстора одржавања - постављено 03.11.2021. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Спремачице на неодређено време - постављено 13.10.2020.годинe - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Спремачице на одређено време - постављено 13.10.2020.годинe - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора стоматологије - постављено 13.10.2021. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Домара - мајстора одржавања - постављено 13.10.2021. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 13.10.2021. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 22.09.2021. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 10.08.2021. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 14.07.2021. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 23.06.2021. године - истекао рок

Оглас за радно место Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар односно дипломирани фармацеут специјалиста медицинске биохемије - постављено 01.06.2021.године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 12.01.2021. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Доктора медицине - постављено 04.12.2020. године - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Спремачице - постављено 29.09.2020.годинe - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Возача у санитетском превозу - постављено 24.08.2020.годинe. - истекао рок

Оглас за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Спремачице- постављено 07.08.2020.године. - истекао рок

Оглас за радно место Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар односно дипломирани фармацеут специјалиста медицинске биохемије - постављено 10.02.2020. - истекао рок

Огласи за пријем нових запослених у радни однос на пословима медицинске сестре/техничара - постављено 10.02.2020. - истекао рок